Трчање жени 10км 2019
1. 1802 Мелита Ромих 45:30
2. 1818 Маја Грнчаровска 48:29
3. 1825 Ирена Стоименова 51:50
4. 1821 Наташа Митевска 52:34
5. 1822 Катерина Михајловска 55:40
6. 1823 Лидија Јанковска
(на место Иван Новаковски)
1:04:22
7. 1817 Валентина Јошевска DNF
8. 1828 Марија Цветковиќ DNF

 

Трчање мажи 10км 2019
1. 1815 Игор Стојановски 38:57
2. 1827 Мартин Дамевски 43:33
3. 1824 Љубомир Симеоновски 43:52
4. 1820 Борче Коларски 45:16
5. 1819 Марјан Лакс 50:50
6. 1816 Левент Чучуљ 52:52
7. 1826 Емил Јовановски 53:55

 

Трчање жени 5км 2019
1. 1802 Мелита Ромих 21:37
2. 1801 Маја Грнчаровска 22:34
3. 1813 Ирена Стоименова 24:26
4. 1806 Наташа Митевска 25:39
5. 1808 Марија Цветковиќ 26:19
6. 1805 Катерина Михајловска 26:46
7. 1804 Радица Јовановски 29:05
8. 1814 Јованка Стојанова 35:47

 

Трчање мажи 5км 2019
1. 1809 Игор Стојановски 18:20
2. 1810 Мартин Дамевски 20:12
3. 1803 Љубомир Симеоновски 20:40
4. 1807 Дарко Дачевски 24:26
5. 1812 Антонио Илковски
(замена за Димитар Иванов)
25:34
6. 1811 Круме Азманов 26:26