Право на учество

  • Право на учество на МЕСЕЦ НА СПОРТОТ 2019 имаат сите клиенти кои ќе пријават учество со играчи кои се аматери и не се регистрирани како активни спортисти во првите три лиги во некој од спортовите во кои се пријавуваат (фудбал, футсал, кошарка, одбојка, пинг – понг, куглање, трчање,велосипедизам,планинарење) во последните 3 (три) години. Проверката ќе се врши според спортската федерација на Р Македонија од соодветниот спорт за времетраeње на МЕСЕЦ НА СПОРТОТ 2019

Потребна документација за пријавување на екипа:

Превземи пропозиции за натпреварување за сите спортови: ФУДБАЛ, БАСКЕТ, ОДБОЈКА, ПИНГ – ПОНГ, КУГЛАЊЕ, ПЛАНИНАРЕЊЕ, ТОЧАК, ТРЧАЊЕ

* за евентуални нерегуларности во врска со пријавените учесници, екипите ќе бидат дисквалификувани без враќање на котизацијата за учество. СЦ ФОРЦА го задржува правото да побара М1/М2 образец во текот на натпреварите. Исто така, СЦ ФОРЦА може да врши проверка за играчите во соодветната спортска федерација.

*за компании со помалку од 20 вработени, дозволено е спојување со втора компанија со помалку од 20 вработени со цел да се состави една екипа во некој од спортовите.

Пријавување

  • Пријавувањето за учество може да се изврши на тел. 072-214-412 web www.mesecnasportot.com и учеството е валидно со уплатена котизација по профактура.
  • Краен рок за пријавување: 03.05.2019
  • Почеток на турнирот 06.05.2019
  • Цените се без ДДВ 18%

КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО 

Спорт
Котизација
Број на натпреварувачи
Фудбал
400 €
6+4
Баскет
300 €
3+4
Одбојка
300 €
6+4
Пинг Понг
30 € (50€,70€)
1,(2,3)
Куглање
300 €
4+2
Точак Offroad 25 € 1
Точак Onroad 25 € 1
Точак Мавровско езеро 31 km 60 € 1
Точак Gran Fondo + 100 km 70 € 1
Трчање 5 km 15 € 1
Трчање 10 km 15 € 1
Трчање Trail Running 25 € 1
Трчање штафета 4x2 km 70 € 4
* ПАКЕТ СПОРТОВИ
(фудбал, баскет, одбојка ,точак сите дисциплини,куглање,трчање сите дисциплини+ 2 учесници пинг понг)
1.400 €
48